Pages

Saturday, November 20, 2010

Kesimpulan Murid Topik Isipadu Cecair


Berdasarkan aktiviti kumpulan anda lakukan, jawab soalan seperti dibawah.

1. Apakah hubungkait antara isipadu cecair dengan unit mililiter dan liter?
___________________________________________________________

2. Apakah yang paling sesuai dalam penggunaan unit piawai liter?
___________________________________________________________

3. Jika anda hendak mengukur air dalam cawan, apakah unit piawai yang sesuai digunakan?
___________________________________________________________

4. Apakah unit piawai yang sesuai digunakan jika seseorang hendak membeli minyak motorsikal atau kereta?
___________________________________________________________

5. Berdasarkan hubungkait antara liter dan mililiter, penggunaan isipadu cecair yang sedikit seperti isipadu dalam air tin minuman , unit apakah yang paling sesuai digunakan?
___________________________________________________________

6. Adakah anda akan menggunakan unit liter dalam penggunaan minuman ubat batuk
sesudu?Jawab ya atau tidak.
___________________________________________________________

7. Adakah anda faham dalam penggunaan unit mililiter?Jawab ya atau tidak.
___________________________________________________________

8. Nyatakan alat atau bekas yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian penggunaan unit piawai ukuran isipadu cecair?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. Jelaskan persamaan unit liter dan mililiter.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10. Bagaimanakah kita hendak membandingkan isipadu cecaiar yang berlainan bekas atau kontena?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Continue reading →

Panduan Tugasan HBMT2103 OUM Semester September 2010

Panduan tugasan adalah sebagai rujukan bagaimanakah kedudukan maklumat yang terdapat dalam blog ini secara atas talian. Ini adalah untuk memudahkan pelayar terutamanya tutor untuk membuat semakan dan menilai jawapan yang terkandung. 
Disamping itu juga, turut disediakan dalam format .pdf sekiranya panduan secara grafik diatas tidak dapat dimuatturun atau mengalami masalah. KLIK DI SINI
Continue reading →

Thursday, November 18, 2010

Borang / Jadual Murid Prestasi Rendah (Aktiviti Pemulihan)

Borang / Jadual Murid Prestasi Rendah (Aktiviti Pemulihan)

Berdasarkan aktiviti anda, lengkapkan jadual dibawah mengikut jawapan yang dikehendaki.
A. Dengan menggunakan set teko kumpulan anda,sila buat anggaran terlebih dahulu bilangan air untuk memenuhi item yang digunakan.
Kemudian, buat ukuran sebenar berdasarkan item.

Nama Kumpulan :___________
Ketua Kumpulan :___________
Pencatat :_________________
Ahli Kumpulan:_____________ITEMANGGARAN
BILANGAN
UKURAN SEBENAR
BEKAS A
Bilangan gelas yang
diperlukan ialah_____
1. _____ mililiter


2. _____ liter

BEKAS B
Bilangan gelas yang
diperlukan ialah_____
1. _____ mililiter


2. _____ liter
BEKAS C
Bilangan gelas yang
diperlukan ialah_____
1. _____ mililiter


2. _____ liter
BEKAS D
Bilangan gelas yang
diperlukan ialah_____
1. _____ mililiter


2. _____ liter
BEKAS EBilangan gelas yang
diperlukan ialah_____
1. _____ mililiter


2. _____ liter
BEKAS FBilangan gelas yang
diperlukan ialah_____
1. _____ mililiter


2. _____ liter

B. BANDINGKAN KEPUTUSAN YANG ANDA DAPAT SEPERTI DI ATAS DENGAN MELENGKAPKAN JADUAL DI BAWAH.
Contoh : PERBANDINGAN ANTARA BEKAS A dan B
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
A 11 gelasGelas A memerlukan banyak gelas untuk memenuhi teko.
B 9 gelasGelas B memerlukan kurang gelas untuk memenuhi teko.
PERBANDINGAN ANTARA BEKAS A dan B
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
A

B

PERBANDINGAN ANTARA BEKAS B dan C
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
B

C

PERBANDINGAN ANTARA BEKAS C dan D
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
C

D

Contoh : PERBANDINGAN ANTARA BEKAS D dan E
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
D

E

PERBANDINGAN ANTARA BEKAS E dan F
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
E

F

PERBANDINGAN ANTARA BEKAS F dan A
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
F

A

PERBANDINGAN ANTARA BEKAS D dan A
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
D

ADisemak Oleh : _____________________________ Tarikh: _____________

(salah satu bantuan pengajaran untuk aktiviti pengajaran murid prestasi rendah/pemulihan)
Continue reading →

Borang / Jadual Murid Prestasi Tinggi (Aktiviti Penggayaan)

Borang / Jadual Murid Prestasi Tinggi (Aktiviti Penggayaan)


(ARAHAN YANG TERDAPAT DALAM SAMPUL)
ARAHAN :


Dapatkan bekas yang terdapat di hadapan kelas anda atau disekitar sekolah jika tidak disediakan. Anda boleh menggunakan sebarang objek untuk melakukan aktiviti. Sila pastikan alatan dibawah terapat dalam kumpulan anda.

 1. Cawan
 2. Gelas
 3. Bekas minuman
 4. 1 penyukat mililiter/liter (pelbagai bentuk, pilih 1 sahaja) KLIK DI SINI
 5. Baldi
 6. Botol air mineral
 7. Tin air
 8. Set lembaran aktiviti
Nama Kumpulan :___________
Ketua Kumpulan :___________
Pencatat :_________________
Ahli Kumpulan:_____________ITEMKandungan isipaduKiraan (1 unit piawai sahaja)

BEKAS A
1. _____ mililiter

2. _____ literJumlahkan 5 kali ganda=_______________


BEKAS B
1. _____ mililiter

2. _____ liter
Jumlahkan 4 kali ganda=_______________

BEKAS C
1. _____ mililiter

2. _____ liter
Jumlahkan 3 kali ganda=_______________

BEKAS D
1. _____ mililiter

2. _____ liter
Jumlahkan 2 kali ganda=_______________

BEKAS E
1. _____ mililiter

2. _____ liter
Jumlahkan 4 kali ganda=_______________

BEKAS F
1. _____ mililiter

2. _____ liter
Jumlahkan 3 kali ganda=_______________
Gandaan  4, 3 dan 2 (ulangkaji topik yang lepas). Gandaan 5 adalah tambahan.

B. BANDINGKAN KEPUTUSAN YANG ANDA DAPAT SEPERTI DI ATAS DENGAN MELENGKAPKAN JADUAL DI BAWAH.

Kosa kata :
  lebih, kurang, separuh, penuh
Contoh : PERBANDINGAN ANTARA BEKAS A dan B
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
A 5 liter Gelas A memerlukan kurang gelas untuk memenuhi baldi.
B 8 liter Gelas B memerlukan lebih gelas untuk memenuhi baldi.
 8 liter
-5 liter


Carikan perbezaan bekas A dan B =    3 liter(1) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS A dan B
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
ABCarikan perbezaan antara bekas A dan B =(2) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS B dan C
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
BCCarikan jumlah antara bekas B dan C = 
(3) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS C dan D
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
CDCarikan perbezaan antara bekas C dan D =
(4) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS D dan E
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
DE  Carikan jumlah antara bekas D dan E =
(5) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS E dan F
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
EFCarikan perbezaan antara bekas E dan F =
(6) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS F dan A
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
FACarikan jumlah antara bekas F dan A =
(7) PERBANDINGAN ANTARA BEKAS D dan A
Bekas Jumlah BilanganKeputusan
DACarikan  perbezaan antara bekas D dan A =


Disemak Oleh : _____________________________ Tarikh: _____________
(salah satu bantuan pengajaran untuk aktiviti pengajaran murid prestasi tinggi/penggayaan) 
Continue reading →

Sunday, November 14, 2010

Kesimpulan Secara kesimpulan sepanjang menjalankan tugasan ini, didapati bahawa untuk mengukur tahap pencapaian konsep isipadu cecair dikalangan murid-murid ini adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor iaitu :

 1. bantuan pengajaran aktiviti yang dijalankan dalam bentuk konkrit.
 2. tahap penerimaan dan penaakulan minda pemikiran 
 3. pengaruh gaya hidup murid-murid berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sedia ada.
 4. kreativiti guru menjalankan aktiviti yang dijalankan
 5. unit atau ukuran yang digunakan untuk menilai isipadu samaada non standard atau standard.
 6. tahap kecergasan minda dikalangan murid
Maka, berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikumpul oleh saya sepanjang menjalankan tugasan ini, aktiviti yang patut dijalankan adalah dengan melakukan amali untuk melakukan aktiviti dalam menunjukkan konsep yang perlu untuk murid-murid fahami. Disamping itu juga, murid-murid yang hendak melakukan aktiviti, haruslah bersedia untuk melakukan aktiviti yang hendak dijalankan supaya penerimaan konsep isipadu cecair dan sukatan antara bekas yang berlainan dapat dilakukan dengan lancar dan baik.


Justeru kefahaman terhadap konsep yang hendak dicapai perlulah mempunyai tahap dan pencapaian yang berbeza dikalangan murid. Ini adalh untuk mengelakkan kekeliruan yang dijangka akan berlaku kerana murid pada tahap ini mempunyai imaginasi yang berbeza tentang kapasiti jumlah air dalam bekas yang berlainan. Bahkan untuk mendalami konsep, ukuran standard dan bukan standard dilaksanakan dikalangan murid-murid tahun 2 dalam sukatan pelajaran kukulum sekolah rendah.


Kesalahafahaman konsep dikalangan murid ini  dapat dielakkan jika penyampaian konsep dari mudah ke konkrit dilaksanakan, proses yang berurutan, dan menggunakan pedagogi serta pendekatan yang bersesuaian mengikut minda dan tahap kecergasan murid-murid.


Continue reading →

Rujukan

     1. Lee Tak Sing ( et al.) (2003). Intergrated Curriculum For Primary Schools,
      Mathematics Year 2 ( Textbook Part 2) : Volume of Liquid (1st ed.,
      pp 59-73). Kuala Lumpur : Hypersurf Corporation Sdn. Bhd.

     2. Murugiah s/o Velayutham. & Kao Thuan Keat. (2007). HBMT 1203 Teaching
      Mathematics In Year Two : Volume Of Liquid (6th ed., pp 168-183).
      Selangor Darul Ehsan : Meteor Doc. Sdn. Bhd.
     3. http://www.youtube.com/watch?v=5D-ySO0p4zo
     4. http://www.youtube.com/watch?v=qYtNhNP69lk
     5. http://www.youtube.com/watch?v=Wl6VDFaNn10
     6. http://www.bloggertipsandtricks.com/2007/06/avoid-large-white-space-above-table-in.html
     7. http://www.htmlcodetutorial.com/help/ftopic2920-0-asc-15.html
     Continue reading →


     Kiriman Popular

     Sembang-sembang

      

     PENGENALAN

     Selamat datang ke laman web Pendidikan Jarak Jauh Semester September OUM-KPM Kohort 7
     Laman ini bertujuan dibangunkan bagi memenuhi kehendak tugasan matapelajaran HBMT2103 TEACHING MATHEMATICS IN YEAR TWO


     Disempurnakan Oleh
     Japaruddin Bin Mohamad
     Ambilan Kohot 7 2009

     TARIKH/HARI

     KALENDAR JUAK